Ms:Peristiwa

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Event Peristiwa ialah aktiviti secara besar-besaran yang diumumkan terlebih dahulu yang akan membawa kepada bencana atau krisis. Pihak berkepentingan dimaklumkan tentangnya melalui beberapa pengumuman atau petunjuk awal.


Nota: Peristiwa ini berkemungkinan menyebabkan gangguan kepada perniagaan akibat penutupan premis dan laluan keluar masuk, meningkatkan sekatan keselamatan dan menambahkan kesulitan kepada pelanggan. Contoh peristiwa yang akan mengganggu perniagaan ialah mesyuarat APEC, Sukan Olimpik dan mesyuarat WTO.

Istilah Berkaitan: Krisis, Kejadian, Bencana, Kecemasan(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)