Ms:Pertubuhan Kesihatan Sedunia

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. World Health Organization (WHO) Pertubuhan Kesihatan Sedunia ialah agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang ditubuhkan pada 1984 untuk melanjutkan kerjasama antarabangsa dalam menambahbaik keadaan kesihatan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)