Ms:Semakan Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Audit Review Semakan Audit ialah aktiviti untuk mengetahui sejauh mana perkara yang sedang dikaji semula mampu mencapai objektif audit yang ditetapkan.

Nota: (1) Semakan Audit mempersoalkan sama ada subjek kajian semula merupakan cara yang sesuai, memadai, berkesan dan efisien untuk mencapai objektif organisasi.

Nota: (2) Jenis semakan audit termasuk:

(a) Pengurusan

(b) Reka bentuk dan pembangunan

(c) Keperluan pelanggan (d) Ketakakuran.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)