Ms:Telekerja

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Telework Telekerja merujuk apa-apa pengurusan sukarela apabila pekerja sering melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara rasmi di rumah atau di tempat kerja lain yang kedudukannya berdekatan dengan kediaman pekerja.

Sekatan Perjalanan ialah nasihat oleh agensi kesihatan di seluruh dunia yang memberitahu anda jika perjalanan, terutamanya penerbangan ke kawasan tertentu boleh mendatangkan risiko penyakit kepada anda.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)