Ms:Tempoh Kemas kini

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Catch-up Time Tempoh Kemas kini merujuk masa yang diperlukan untuk mengemas kini maklumat (bukan sandaran) ke dalam mesin baru atau mesin yang dipulihkan. Tempoh ini merangkumi data yatim (orphan data), masa yang diputuskan untuk mengisytiharkan bencana, masa penetapan semula tapak alternatif dan kemasukan semula data.

Istilah Berkaitan: Perangkap Tunggakan(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)