Ms:Ujian Audit

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Audit Testing Ujian Audit merujuk jenis ujian yang akan dijalankan semasa audit.

Nota: Ujian tersebut termasuklah ujian kawalan dalaman, ujian urus niaga, atau ujian baki dalam akaun kunci kira-kira.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)