My:Aplikasi Kritikal

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Critical Applications Aplikasi Kritikal ialah aplikasi IT yang memerlukan perhatian khas disebabkan risiko dan magnitud kerosakan yang boleh menyebabkan kerugian, salah guna, atau akses yang tidak dibenarkan, atau pengubahsuaian maklumat dalam aplikasi IT.

Aplikasi kritikal boleh menjadi aplikasi perisian utama atau gabungan perkakasan/perisian yang tujuan sistem tersebut hanya untuk menyokong fungsi berkaitan misi yang khusus.

Istilah Berkaitan: Analisis Impak Perniagaan (BIA).


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)