My:Pelan Pengurusan Kejadian

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Incident Management Plan Pelan Pengurusan Kejadian atau Pelan IM ialah satu set pelan tindakan organisasi yang didokumenkan untuk bertindak balas dan menguruskan kejadian dan juga kembali ke perniagaan kepada perkhidmatan dalam amaun masa yang wajar selepas gangguan.

Istilah Berkaitan: Pelan Tindak Balas Kejadian, Jenis Pelan, Pengurusan Kejadian.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)