My:Pelombolan Elektronik

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Electronic Vaulting Pelombolan Elektronik bermaksud bahawa data telah disandarkan dan output dipindahkan secara elektronik ke tempat storan luar tapak yang terjamin.

Istilah Berkaitan: Pelombolan Pita, Sandaran Pita Jauh, Sandaran Luar Tapak, Strategi Perlindungan/Pemulihan Data-Kategori.

Nota: Satu kaedah penghasilannya adalah dengan menggunakan pemacu pita tersendiri yang menerima dan menulis data untuk pita boleh alih yang boleh disimpan dalam rak atau bekas. Kaedah pelombolan elektronik yang lain adalah untuk menggabungkan perpustakaan pita, perpustakaan pita maya atau peranti storan capaian terus secara automatik. Organisasi lebih cenderung mencapai masa pemulihan yang lebih singkat jika pelombolan elektronik diletakkan di tapak alternatif atau dihubungkan ke tapak alternatif melalui saluran berkemampuan untuk sambungan jarak jauh dan lebar jalur yang tinggi. Amaun kehilangan data boleh antara beberapa minit hingga satu hari.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)