My:Penyegerakan data

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Data Synchronization Penyegerakan data ialah pemulihan dan pembentukan data kepada keadaan yang wujud pada masa sebelum gangguan supaya fungsi pemprosesan boleh dimulakan semula.

Istilah Berkaitan: Menyegerakkan semula.

Penyegerakan Data ini ialah proses semasa pemulihan sistem data. Penyegerakan data yang tidak berjaya boleh menyebabkan fungsi pemprosesan dimulakan semula menggunakan pangkalan data dari pelbagai tempat.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)