My:Sandaran

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Backup Sandaran ialah amalan menyalin fail ke dalam cakera atau pita menggunakan utiliti. Ia dibuat untuk perlindungan jika fail cakera yang aktif rosak.

Istilah Berkaitan: Sandaran Data, Pelombolan Elektronik

Sandaran dikelaskan sebagai salah satu Strategi Pemulihan Data.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)