My:Ujian-Kitar Ujian Pelan Pemulihan Bencana

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Test - Disaster Recovery Plan Test Cycle Ujian-Kitar Ujian Pelan Pemulihan Bencana yang biasa, ujian ini merupakan tahap Pengujian Komponen yang berbeza untuk dijalankan dan seluruh proses pengujian biasanya dalam bentuk bulatan dan mengikut kitaran. Kitar Ujian Pelan DR bertujuan memastikan bahawa setiap ujian menjadi bertambah kompleks dengan peredaran waktu. Penting dinyatakan di sini bahawa ujian untuk pemulihan bencana adalah berbeza daripada ujian kesinambungan perniagaan.

Pengujian Komponen Individu

  • Ujian Senarai Semak
  • Ujian Kertas
  • Ujian Atas Meja
  • Ujian Lintas Semak
  • Ujian Lintas Semak Berstruktur
  • Pengujian Semua Komponen
  • Ujian Selari
  • Pengujian Komponen Gabungan
  • Ujian Henti-Ganti
  • Ujian Gangguan Penuh(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)