My:Ujian – Lintas Semak Berstruktur

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Test - Structured Walkthrough Lintas Semak Berstruktur Dalam Ujian Lintas Semak Berstruktur, ahli pasukan meneliti pelan untuk mengenal pasti dan membetulkan kelemahan.

Istilah Berkaitan: Ujian Atas Meja, Kitar Ujian Pelan DR, Ujian Lintas Semak.

Nota: Contohnya, ujian lintas semak berstruktur bagi rancangan pemulihan melibatkan wakil dari setiap kawasan fungsian bertemu untuk mengkaji semula rancangan bagi menentukan jika rancangan berkaitan kawasan mereka adalah tepat dan lengkap dan boleh dilaksanakan apabila diperlukan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)