My:Ujian Senarai Semak

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Test - Checklist Ujian Senarai Semak ialah semakan semula pelan oleh pasukan untuk menentukan sama ada komponen penting dalam rancangan adalah terkini, tersedia atau lengkap.

Istilah Berkaitan: Ujian Kertas, Kitar Ujian Pelan DR.

Nota: Ujian Senarai Semak ialah kaedah yang digunakan untuk menguji Rancangan Kesinambungan Perniagaan atau Pemulihan Bencana yang lengkap contohnya, rancangan diagihkan dan disemak oleh Unit Perniagaan untuk ketepatan dalam kandungan, ketelitian dan keberkesanannya.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)