My: Strategi Pemulihan Data

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Data Recovery Strategy Strategi Pemulihan Data ialah rangka kerja berkonsep yang diharapkan oleh organisasi untuk memulihkan datanya yang telah disandarkan sebelum ini dan setelah dipulihkan, data tersebut perlu dikemas kini dengan maklumat yang tidak dimasukkan ke dalam sandaran.

Beberapa strategi sandaran data yang biasa digunakan adalah:

  • Sandaran Penuh
  • Sandaran Tokokan
  • Sandaran Berbeza
  • Sandaran dalam Talian
  • Sandaran Log Data DBMS
  • Sandaran Cermin
  • Sandaran Panas

Nota: Dari masa sandaran yang terakhir dilakukan sehingga masa penyimpanan semula dilaksanakan dan sistem dihidupkan semula. Bahagian kedua mengandaikan pelaksanaan prosedur yang merakam maklumat tersebut dalam mod luar talian ketika sistem kemasukan data tidak berfungsi apabila proses pemulihan telah diaktifkan. Keseluruhan strategi akan menentukan penghasilan tapak alternatif, prosedur pemulihan, senarai semak, peruntukan sumber dan lain-lain.

Istilah Berkaitan: Strategi Perlindungan/ Pemulihan Data-Kategori.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)