Ms:Pasukan Pengurusan Krisis

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Crisis Management Team Pasukan Pengurusan Krisis atau CMT terdiri daripada eksekutif utama, kakitangan sokongan utama yang penting dan ketua perniagaan dengan fungsi kritikal. Setiap ahli mempunyai satu set peranan dan tanggungjawab yang telah ditakrifkan terlebih dahulu untuk melaksanakan Pelan Pengurusan Krisis. Pasukan ini bertanggungjawab untuk memutuskan dan meluluskan pengaktifan pelan pengurusan krisis atau pelan BC.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)