Ms:Ujian Bersepadu

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Integrated Test Ujian Bersepadu melibatkan penyepaduan seberapa banyak komponen mengikut urutan ia akan terjadi semasa operasi pemulihan sebenar. Ujian bersepadu adalah berasaskan kejayaan ujian dan peningkatan kesedaran pekerja yang terhasil semasa pengujian komponen.

Istilah Berkaitan: Jenis Ujian.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)