My:Tapak Hangat

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Warm Site Tapak Hangat menyediakan persekitaran dan infrastruktur asas untuk membolehkan kemudahan dikembalikan sebelum ketiadaannya menjadi kritikal kepada kelangsungan perniagaan. Ia mungkin mempunyai hampir kebanyakan kelengkapan yang diperlukan melainkan, mungkin, perkara yang boleh dibekalkan dengan cepat.

Istilah yang Serupa: Tapak Sandaran Hangat.

Istilah Berkaitan: Tapak Alternatif.

Nota: Tapak Hangat akan mempunyai semua infrastruktur asas, persekitaran, kelengkapan dan kemudahan yang diperlukan untuk beroperasi dan hanya memerlukan pemasangan sistem, aplikasi dan data.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)